Kategorier
4. klasse Didaktiske læremidler Grundskole Matematik Mellemtrin Studieprodukt Teknologiforståelse Undersøgelser Undervisningsforløb

Inkluderende læringsfællesskaber

0
(0)

Denne opgave er baseret på et didaktisk nærbillede og undervisningsforløb fra praksis. Det didaktiske nærbillede, i dette tilfælde formuleret som en case, har vi som lærerstuderende erfaret i faget matematik i en 4. klasse på en skole i Odense. Casen tager udgangspunkt i en lektion fra et gennemført undervisningsforløb om koordinatsystemet, hvor eleverne arbejder i grupper og fremlægger for hinanden. Situationen i casen har fokus på en elev med nedsat hørelse, der ikke formår at gennemføre den stillede opgave. Skyldes dette elevens hørevanskeligheder, sociale eller faglige vanskeligheder?

Casen lægger derfor op til en problemstilling, hvor man ser eleven ekskluderet fra resten af fællesskabet. Denne problemstilling er ifølge Lund (2018) almindelig kendt i skolen, hvor man især de seneste år har sat fokus på, at “ … eleverne er en del af det faglige og sociale fællesskab, at der sker en faglig progression og at elevernes trivsel bevares” (UVM, 2020). Derfor vil vi i denne opgave undersøge, hvad læreren har gjort for at skabe et inkluderende læringsfællesskab – både fagligt og socialt.

Vurdering

Thomas Elvin

Af Thomas Elvin

4. års lærerstuderende og står bag UVDB

Skriv et svar