Om

Undervisernes Vidensbank (UVDB) er en fælles database for alle undervisere der ønsker at vidensdele eller linke til deres undervisningsmaterialer. Dette med det formål, at skabe overblik over alle redidaktiserede læremidler der kan anvendes til undervisning i Danmark.

UVDB indeholder alle typer materialer til den danske undervisningssektor. Dette gælder både gratis og ikke-gratis læremidler.

UVDB er en pendant til Lærerstuderende, CFU eller Materialeplatformen men med fokus på, at alle kan bidrage med deres egne materialer samt finde og sammensætte materialer fra andre til egen undervisning.

Visionen med den fælles database er, at give undervisere et overblik over forløb, læremidler og aktiviteter samt finde links til hjemmesider, som er relevante i forbindelse med undervisningen på alle klassetrin. Alle kan (uden login) tilføje nye materialer til databasen – gratis!

Vi har desværre ikke UNI-Login, men du er velkommen til at logge ind eller oprette en profil.