Kategorier
Dansk Gratis Grundskole Mellemtrin Portal Semantiske læremidler Udskoling

Sproget.dk

0
(0)

Hjemmesiden sproget.dk er resultatet af et samarbejde mellem Kulturministeriets institutioner for sprog og litteratur, Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL).

I forlængelse af det sprogpolitiske udvalgs arbejde i 2003, der bl.a. resulterede i rapporten Sprog på spil – et udspil til en dansk sprogpolitik, blev der afsat kulturministerielle midler til en ekstraordinær indsats for det danske sprog. Målet var at sætte den sproglige informationsindsats over for borgerne og offentligheden i centrum. Et af resultaterne af denne indsats er sproget.dk.

 

  
  
 
Baggrunden
Hjemmesiden sproget.dk er resultatet af et samarbejde mellem Kulturministeriets institutioner for sprog og litteratur, Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL).
Hent rapporten  Sprog på spil – et udspil til en dansk sprogpolitik

Kræver  Adobe Acrobat Reader, som kan hentes ved at klikke her
I forlængelse af det sprogpolitiske udvalgs arbejde i 2003, der bl.a. resulterede i rapporten Sprog på spil – et udspil til en dansk sprogpolitik, blev der afsat kulturministerielle midler til en ekstraordinær indsats for det danske sprog. Målet var at sætte den sproglige informationsindsats over for borgerne og offentligheden i centrum. Et af resultaterne af denne indsats er sproget.dk.

Visionen
Visionen er at sproget.dk skal være det sted på nettet hvor man finder vejledning, oplysning og svar på spørgsmål om det danske sprog og sprogforhold i Danmark. Siden skal være en hjælp i det daglige arbejde for sprogbrugere af alle slags, og den skal være et søgeredskab af høj kvalitet for alle der bare vil vide mere om sproget.

Formålet med hjemmesiden er at:

  • give en samlet indgang til officielle og autoritative opslagsværker
  • give professionel sproglig hjælp, i form af råd og vejledning om sprog­lige problemer, samt at forklare svære emner forståeligt
  • skabe øget sproglig bevidsthed, fx med hensyn til nuancer, præcision og sprog­ets virkning, ved bl.a. at udnytte netmediets muligheder og interaktivitet
  • synliggøre og udbrede viden om dansk sprog.

Målgruppen
Principielt er det ønsket at sproget.dk skal komme alle borgere i Danmark til gode. I praksis er det dog svært at op­bygge en hjemmeside der retter sig mod hele den danske befolkning. Ved lanceringen er to delmålgrupper derfor blevet valgt:

  • almindeligt sproginteresserede, dvs. sprogbrugere der har en almindelig sproglig interesse eller nysgerrighed, og som således ikke søger information for at løse et arbejdsrelateret problem.
  • professionelle sprogbrugere, som omfatter alle de sprogbrugere der arbejder professionelt med sproglig for­mid­ling, fx korrekturlæsere, informationsmedarbejdere, journalister, sekretærer m.fl.

Der kan naturligvis være overlap mellem de to nævnte målgrupper.

Filer:
Manglende vedhæftning

Vurdering

Skriv et svar