Kategorier
Læremidler

Materialeplatformen

3
(1)
Materialeplatformen er et katalog, der gør det nemt for undervisere, studerende og elever at finde netop de læringsressourcer, de har behov for. Materialeplatformen indeholder beskrivelser af alle typer læringsmaterialer til den danske undervisningssektor, herunder også dagtilbuddene. Læringsressourcerne kan være betalingsmateriale såvel som gratis materiale. Materialeplatformen er placeret under EMU – Danmarks læringsportal.

Formål

Undervisningsministeriet har taget initiativ til Materialeplatformen. Oversigten udvikles og drives af Styrelsen for It og Læring, og udvikles i samarbejde med repræsentanter for branchen og brugersiden. Formålet med projektet er som fastlagt på Undervisningsministeriets hjemmeside: Der etableres en samlet indgang (portal) til alle læringsressourcer/undervisningsmaterialer, som er relevante for elever og lærere i forbindelse med undervisningen på alle klassetrin. Materialeplatformen blev udviklet som et initiativ under regeringens handlingsplan for “IT i folkeskolen” (ITIF-programmet, 2004-2007).

Læringsområder

  • Dagtilbud
  • Grundskole
  • Gymnasiale uddannelser (Hhx, Htx, Stx og Hf)
  • Erhvervsuddannelser
  • Voksenuddannelser
  • AMU
  • Korte videregående uddannelser
  • Mellemlange videregående uddannelser.

Hvem kan få optaget materiale

Alle producenter af læremidler kan ansøge om at blive oprettet som producent på Materialeplatformen. Du skal dog være CVR-registreret for at kunne benytte Materialeplatformen som producent, og du logger på med dit virksomheds NemLog-in.

Vilkår og retningslinjer

Før det første bidrag registreres, vil man blive bedt om at acceptere et sæt vilkår og retningslinjer.

Ophavsret og rettigheder

Alle beholder selv alle rettigheder til det, der registreres på Materialeplatformen.

Filer:
Manglende vedhæftning

Vurdering

Skriv et svar