Kategorier
Aktiviteter Erhvervsuddannelser Gratis Grundskole Gymnasiale uddannelser Læremidler Undervisningsforløb

Astra

4
(1)

Astra er det nationale naturfagscenter i Danmark. Astra har fokus på at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag til gavn for hele samfundet.

Astra udvikler, samler og formidler den viden, du har brug for. Vi arbejder målrettet på at styrke netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at skabe rammer for en optimal læring på din skole. Astra samarbejder med alle, der arbejder med at udvikle den naturvidenskabelige undervisning. Vi rådgiver, evaluerer og formidler viden i samarbejde med forskere fra universiteter og professionshøjskoler.

Målgruppe

Vores indsats er bred og retter sig imod de naturvidenskabelige og naturfaglige områder i og omkring undervisningen. Vores arena er grundskolen og ungdomsuddannelserne samt overgange til videregående uddannelser.

Vi arbejder især på at styrke sammenhæng i uddannelseskæden, og vi er derfor også optaget af overgangen fra dagtilbud til grundskole. Vores primære målgruppe er undervisere og aktører fra de rammer, der er omkring det formelle skolesystem.

Filer:
Manglende vedhæftning

Vurdering

Skriv et svar